Effectieve bestrijding van varroa

Effectieve bestrijding van varroa

De universtiteit van Wageningen heeft een overzichtelijke brochure gemaakt met daarin de meest courante varroabestrijdingmiddel met elkaar vergeleken worden. Ook vind je per bestrijdingsmiddel de gebruiksaanwijzing en de randvoor