top of page
Bijsluiter Formic Pro

Bijsluiter Formic Pro

Beschrijving
Formicpro zijn strips geïmpregneerd met 68,2 g mierenzuur. Bruine, halfstijve tot zachte, vormstabiele gelstrip verpakt in biologisch afbreekbaar gelamineerd papier.  

Toepassing / Dosering
Formicpro heeft een effect op de Varroa vanaf 10°C tot aan de afgedekte broedcellen. 

Niet gebruiken als de dagtemperatuur op de dag van aanbrengen buiten het bereik van 10 - 29,5°C ligt. We raden de behandeling af tijdens de honingoogst en altijd na de laatste honingoogst. Haal de Formicpro-strips voorzichtig uit het zakje en haal de twee strips uit elkaar. Verwijder het papier niet, het werkt als een lont en regelt de verdamping van het mierenzuur. Voor de behandeling worden de twee strips op de bovenbalken van de frames geplaatst. Open het vlieggat altijd volledig. Muizenbarrières of bouwbarrières en installaties in de vloer dienen verwijderd te worden. De behandeling duurt 7 dagen, het interval tussen de toepassingen moet minimaal een maand zijn. Na behandeling kunnen de stroken worden verwijderd en gecomposteerd. 

Behandelconcept/aanbevelingen
Bij Formicpro zou een zomerbehandeling na de honingoogst voldoende moeten zijn. Afhankelijk van de varroadruk adviseren wij echter een tweede behandeling met Thymovar als langdurige behandeling en bescherming tegen herinvasie. Het gecombineerde gebruik van oxaalzuur in de broedvrije periode (november/december) en zomerbehandeling met mierenzuur of Thymovar geeft zeer goede resultaten in de bestrijding van de Varroamijt. Niet gebruiken voor de behandeling van kolonies met minder dan 10.000 bijen. Kleinere bijenvolken kunnen mogelijk niet voldoende luchtuitwisseling en dus een aanvaardbare mierenzuurconcentratie bereiken. 

Overige informatie De omgang met mierenzuur vereist grote voorzichtigheid. Draag beschermende handschoenen tijdens de behandeling om huidcontact te vermijden.

 

Formicpro 68,2 g geïmpregneerde bijenkorfstrips voor honingbijen, mierenzuur ; Werkzame stof: mierenzuur 68,2 g; Toepassingsgebied: Behandeling van varroa bij honingbijen  (Apis mellifera) veroorzaakt door Varroa destructor. 

 

Wachttijden: Honing: nul dagen. Honingkamers met honing moeten voor de behandeling worden verwijderd. Zie ook rubriek 'Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren'. Honing die tijdens de behandelperiode in de broedkamer wordt bewaard, moet worden verwijderd en mag niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Verbruikte strips moeten worden verwijderd voordat honingkamers worden opgezet voor de honingoogst. Goedkeuringsnr.: 402750.00.00. Lees voor risico's en bijwerkingen de bijsluiter en vraag uw dierenarts of apotheker om advies. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: NOD Apiary Ireland Ltd., 5 George's Dock, IFSC Dublin 1 D01 X8N7, Ierland; 

    0,00 €Prijs
    Productpagina: Stores_Product_Widget
    bottom of page